Повернутися до звичайного режиму

ПЕРЕЛІК УРЯДОВИХ І ГАЛУЗЕВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

1.Конституція України

2.Конвенція ООН про права дитини

3.Сімейний Кодекс України

4.Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIІІ “Про освіту”

5.Закон України від 01.06.2000 № 1768-III «Про охорону дитинства»

6.Закон України від 19.12.2017 № 2249-ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

7.Закон України від 07.12.2017 № 2229 "Про запобіганню та протидії домашньому насильству"

8.Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ “Про дошкільну освіту”

9.Закон України від 04.09.2008 №375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

10.Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

11.Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

12.Закон України від 13.01.2005 №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

13.Закон України від 02.06.2005 №2623-ІV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

14.Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»

15.Закон України від 22 жовтня 1993 №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

16.Закон України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

17.Закон України від 19.05.2009 N 1343-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»

18.Закон України від 23.09.2010 № 2556-VI «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за зловживання опікунськими правами»

19.Закон України від 15.03.2011 № 3133-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам»

20.Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

21.Указ Президента України від 30.12.2000 №1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»

22.Указ Президента України від 28.01.2000 №113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності»

23.Указ Президента України від 04.05.2007 №376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»

24.Указ Президента України 16.12.2011 №1163 “Про питання забезпечення реалізації прав дітей в Україні”

25.Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 «Про затвердження Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

26.Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 №1228 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»

27.Розпорядження Президента України від 11.06.2007 №119/2007-рп «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків»

Електронна адреса сайту, де розміщені документи:zakon.rada.gov.ua

Кiлькiсть переглядiв: 361